Eмисия новини
от 15.00 часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2023 Всички права са запазени

партньорска публикация
„Активна възпитателна система“ - нова образователна методика от две помагала за обучение на ученици по темите „Здравословен начин на живот“, „Психология и психично здраве“, „Физическо възпитание и спорт“

Качественото образование играе критична роля за формиране бъдещето на нашите деца. Учителите и учениците се нуждаят от модерни образователни инструменти за ефективно обучение. „Активна възпитателна система“ е комплект от две образователни помагала за работа на ученици от 1 до 10 клас.Втората книга е методическо пособие за педагози, посредници на знанието и родители как да мотивират децата в процеса на обучение и да им помогнат да водят по-здравословен начин на живот. Методиката е полезна за нуждите на ученика в образователния процес, също и при неговата самоподготовка. Цели се постигане на успешновзаимодействие между ученика, учителя и родителя с модерен педагогически подходв процеса на обучение към здравословен и отговорен начин на живот. За реализирането на образователната формула „Активна възпитателна система“ от „Сдружение Азбукари“ се довериха на водещи експерти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – проф. д-р Весела Гюрова от Факултет по науки за образованието и изкуствата, доц. д-р Ася Асенова от Биологически факултет, гл. ас. д-р Мария Валявичарска Факултет по науки за образованието и изкуствата, както и проф. д-р Анжелина Янева от Департамента по спорт.Съдържанието подпомага учащите да придобият знания от различни области, да повишават мотивацията си за развитие и потенциала си. Обученията по темите „Здравословен начин на живот“, „Психология и психично здраве“, „Физическо възпитание и спорт“ постигат добър баланс между усвояването на материята, възможността за практическо прилагане на наученото и изграждането на положителна поведенческа промяна. Методиката гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно функциониране, съобразно индивидуалните потребности на децата, младежите и педагозите.„Активна възпитателна система“ ангажира учениците и учителите синтересни и разнообразни задачи за събуждане на любопитството и информираността, за да развият синергия – ефектът на съвместно действие в образователния процес. В помагалата са използвани комбинация от методи за постигане на интерактивност, постоянен обмен на знания и диалогичност. Възможна е употребата на презентации, ролеви игри с учениците и учителите и работа по групи, като се насърчава неформалното учене, с цел постигане на оптимален ефект от постиганите занимания.  В помагалото за ученици, в раздел „Здравословен начин на живот“, са включени теми като хранителни навици, здравословна и нездравословна храна и др., под формата на игри, тестове, експерименти, въз основата, на които се правят заключения здравословно ли се храни детето, или не.В частта „Психология и психично здраве“ темите са под общо заглавие „Заедно сме, но сме различни“. При учениците се разясняват понятията „идентичност“ и „различия в обществото“. Децата се учат на толерантност към съученици с нарушен слух и зрение, с двигателни нарушения, с аутизъм и др. Учениците се запознават и с понятия като личност, междуличностни взаимоотношения – общуване, приятелство, близост, връзка между двама и повече души. Разглеждат се взаимоотношенията в семейството. Изграждат се представи за принципите на правовата държава и важността на регулирането на обществените отношения въз основа на правовия ред.

По темата „Физическо възпитание и спорт“ учениците се учат как да развиват ловкостта и координационните си способности, овладяват знания за съдържанието и правилата на спортните игри. Акцентира се на правилата на спорта крикет, техниката на удар с топка, стрелба с топка и др. На  обучаемите се предлагат туристическо ориентиране, спортно състезателно катерене, първа помощ при планинско спасяване, джудо и др.

„Активна възпитателна система“ дава възможност за разнообразна познавателна активност на участниците в образователния процес, с достъп до полезна информация, повече нови идеи и ресурси за преподаване и учене. Иновативната образователна методика е успешно приложена и високо оценена от педагози в България. Създателите са на мнение, че всяко дете може да развие своя потенциал и да постигне успех в живота. „Активна възпитателна система“ е ключ към осъществяване на тази важна цел.

За повече информация посетете - www.azbukari.org, www.bulgarcheta.bg или се обадете на телефон: 0882 881 900
Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.

Най-четени