Реклама

ТАРИФИ ЗА РЕКЛАМА
Рекламна тарифа на Радио Варна - тук
Рекламна тарифа на БНР - тук
Тарифа за дигитална реклама на БНР  - тук
Правила за медийно партньорство в Радио Варна - тук
Правилник за търговски съобщения и спонсорство в програмата на Радио Варна - тук

                                                                                                                   ****
Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в България - тук
Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри - тук
   ****

УСЛУГИ

Планиране на реклама

 • Експертите от отдел “Маркетинг и реклама”, в пряка комуникация с всеки отделен клиент, определят оптималното позициониране на съответна рекламна кампания. Т.н. “медиапланиране” се съобразява със следните фактори:
  • Целеви групи на клиента
  • Особености на промотирания продукт
  • Специфична слушаемост в съответните часови зони в т.ч. общ обем аудитория; възрастов профил; социален и образователен статус
  • Симетрия между продукт и програма / предавания /
  • Средно-дневна наситеност
  • Оптимално съотношение между бюджет и ефективност
 • Рекламата се планира в дефинирани рекламни блокове, които в програмата на Радио Варна са на 23 и 53 минути след кръгъл час. Това позициониране на практика “довежда” рекламните послания максимално близо преди новинарски емисии, които са едно от водещите предимства на програмите на Националното радио и базов фактор за големия обем лоялна аудитория.

Експертите от направлението, в координация с Главния продуцент, планират също присъствието на т.н. рекламни интервюта, като те се планират в подходящи предавания в прайм тайма на медията.

Изработка на клипове

 • Радио Варна разполага с едно от най-квалитетните клипмейкърски студия в България. Тук се изработват десетки аудио реклами, които много често се ползват за промоция в други региони и кампании в медии извън системата на БНР. Студиото ползва широк набор от дикторски гласове, с което се постига богато темброво разнообразие и възможност за наситена звукова картина, която в крайна сметка да повлиява нагласите на аудиторията. Съществува възможност за “ексклузивно ангажиране на глас”,  посредством която дадена компания “резервира” определен диктор за промоция само на свои продукти. Подобни условия, обаче са обект на директно договаряне между компанията и избран говорител и радиото не може да играе посредническа роля в подобен процес.

Всеки клиент, веднъж заплатил изработката на даден клип, става притежател на правата за неговото ползване, както в програмата на радиото, така и извън нея, в т.ч. за ротация в други медии, за качване в интернет, публична и събитийна употреба.

За да се пристъпи към запис, клиентът е длъжен да предостави желан текст и общо описание на търсените ефекти. Служителите от направлението нямат ангажимент по съставянето на текст, рекламни послания и слогани, но могат да консултират и редактират предоставена от клиента информация, с оглед постигане на динамика, радиофоничност и подходящ за промоция формат и структура.

Запис на интервю

 • Популяризирането на дейности, търговски марки, предприемачество и проекти все повече разчита на подходите от обхвата на “Връзките с обществеността”. Такива са рекламните интервюта. Посредством тях, всеки клиент може обстойно да разкаже за спецификата на негова компания, събитие или продукт. Това се осъществява в пряк контакт с журналист или репортер на медията, който взема интервюто. По този начин събеседника бива насочван експертно, за да се постигне добро изложение и формат, подходящ за възприемане от аудиторията. В допълнение, всяко интервю се обработва преди пускането му в ефир, при което се отстраняват всички допуснати неточности и дефекти като повторения, нарушено изложение, лапсуси, колебания в нивото на звука и т.н. Всяко интервю представлява и аудио архив, който активно се ползва на институционални сайтове, при отчитане на проекти, при описание и проследяване на фирмена история.

Радио Варна разполага с 5 студийни комплекса, като 3 от тях се ползват като многофункционални продукционни центрове. В студия 3 и 4, традиционно се записват интервюта със събеседници или дори цели тематични предавания. Всеки запис се осъществява от звукорежисьор, който следи всички качествени показатели и съдейства на интервюиращия журналист при постобработката на записа.

Партньори